Ministerstvo zdravotnictví
Palackého nám. 375/4
128 00 Praha 2

Vážení,

obracíme se na vás s tímto návrhem. I když je hypnoterapie považována za součást psychoterapie přesto bychom rádi dosáhli toho, aby hypnoterapie byla považována za komplementární psychoterapeutickou disciplínu.

Souhlasíme s názorem Evropské asociace pro psychoterapii, která uvádí, že hypnóza by neměla být stažena z veřejné sféry, ať už jde o výcvik nebo její dostupnost jako terapie. Jsme zároveň v souladu s názorem, že hypnóza může stát samostatně jako forma terapie nebo jako doplněk k jakémukoliv jinému povolání, neměla by však být majetkem žádné jiné profese.

Rádi bychom otevřeli prostor pro dialog, jehož cílem by bylo dosažení společného konsensu a regulace kritérií k výkonu profese hypnoterapeuta.

S přátelským pozdravem,
Jakub Tenčl, Ph.D.