Hypnóza 2020

£7.00
No tax

Ročenka, která se zaměŕuje na popularizaci hypnoterapie a hypnózy. Seznamuje široké čtenáŕské publikum s nejrůznějšími tématy také z oblasti psychologie. Pŕispívají do něj nejen čeští odborníci svými články, které nabízí i možnost sebevzdělávání. Kromě toho obsahuje také rozhovory se známými osobnostmi a odborníky.

Quantity

PayPal
B05