Institut výzkumu hypnózy

  • Vaše podněty
    Máte podnět k výzkumu, vložte jej do naší databáze.

  • Chcete se zúčastnit?
    Můžete se zúčastnit, sledujte právě probíhající výzkumy.

  • Kalendář plánovaných výzkumů
    Sledujte náš kalendář plánovaných výzkumů

Kdo jsme

Institut byl založen Britskou asociací terapeutů a hypnoterapeutů, která si v České republice klade za cíl posilovat veřejný a profesionální zájem o hypnoterapii a podporovat výzkum v této oblasti.
Poslání
Hypnóza by měla být považována za  odbornou psychoterapeutickou disciplínu, kterou lze podpořit vědeckým výzkumem.
Vize
Především si klademe za cíl rozvoj klinických výzkumů v hypnoterapii.
Copyright
Výzkumy, které jsou publikované na těchto stránkách, mají registrovaný mezinárodní copyright, který je podle Bernské úmluvy platný ve 164 zemích.